Φρονιμιτες και ορθοδοντικος

Πολύ συχνά τίθενται ερωτήματα από τους ασθενείς για τη σύνδεση των φρονιμιτών και των προβλημάτων της ορθοδοντικής.

Σχετίζονται δηλαδή τα ορθοδοντικά προβλήματα με την ανατολή ή την προσπάθεια ανατολής των φρονιμιτών;
Επίσης, πρέπει να γίνεται εξαγωγή των φρονιμιτών μετά από το πέρας της ορθοδοντικής θεραπείας ώστε να εξασφαλιστεί ένα μόνιμο αποτέλεσμα;

Παρά το πλήθος των κλινικών ερευνών, δεν έχει καταστεί απολύτως σαφές κατά πόσο και σε ποιες περιπτώσεις οι τρίτοι γομφίοι ευθύνονται για ορθοδοντικά προβλήματα ή ακόμη περισσότερο εάν υπάρχει ουσιαστική και ενεργή συμμετοχή τους στην δημιουργία υποτροπών μετά από ορθοδοντική θεραπεία.

Έτσι, η απόφαση για την τύχη των φρονιμιτών σε κάθε περίπτωση αποτελεί μια εξατομικευμένη απόφαση. Ο ορθοδοντικός μετά τον έλεγχο των ακτινογραφιών και της κλινικής εικόνας του ασθενούς θα αξιολογήσει τα δεδομένα και θα αποφασίσει την αφαίρεσή τους ή όχι.
Η θέση των φρονιμιτών, η φορά της ανατολής τους, η σχέση τους με τα διπλανά δόντια, η συμμετοχή τους ή όχι στην σύγκλειση και πλήθος άλλων παραγόντων που πρέπει κάθε φορά να συνυπολογιστούν καταδεικνύουν την πολυπλοκότητα και την υπευθυνότητα με την οποία πρέπει να προσεγγίζει κανείς το θέμα των δοντιών αυτών.
Η αξιολόγηση των φρονιμιτών γίνεται πριν τη θεραπεία, κατά τη διάρκεια της θεραπείας αλλά και μετά το τέλος της. Αλλιώς προτείνεται επανεξέταση για αξιολόγηση τους μετά το δεκατοέκτο έτος της ηλικίας.

Και λίγα λόγια γενικά για τους Φρονιμίτες

Γενικά οι φρονιμίτες χρονικά είναι τα τελευταία δόντια που φυσιολογικά ανατέλλουν στο στόμα. Αυτό συμβαίνει στην ηλικία μεταξύ 16 και 20 ετών στην άνω και στην κάτω γνάθο. Ωστόσο, σε πολλούς ανθρώπους δεν υπάρχουν φρονιμίτες ή αντί για τέσσερις υπάρχουν λιγότεροι, γεγονός που ερμηνεύεται στα πλαίσια της εξέλιξης του ανθρώπου.

Προβλήματα

Πολλές φορές, όμως, οι φρονιμίτες συνδέονται με μια σειρά από προβλήματα και προκαλούν επώδυνες καταστάσεις για τον άνθρωπο. Ειδικότερα, όταν δεν υπάρχει αρκετός χώρος στη γνάθο ώστε να εκφυθούν και να λάβουν σωστή θέση στο οδοντικό τόξο προκύπτουν διαταραχές στην ανατολή τους (ανατολή σε λάθος θέση ή εγκλωβισμό των δοντιών στις γνάθους).

 

 

 Έτσι μπορεί να προκύψει:

  1. πλήρης εγκλωβισμός στην γνάθο
  2. μερικός εγκλωβισμός στη γνάθο με μερική ανατολή στη στοματική κοιλότητα
  3. ανατολή σε λάθος θέση

 

Η λανθασμένη ανατολή του φρονιμίτη ενδέχεται να προκαλέσει φλεγμονές που μπορούν να οδηγήσουν σε δημιουργία αποστήματος ή κύστης, πόνους στο πρόσωπο, όπως επίσης και σε καταστροφή του γειτονικού δοντιού.

Ωστόσο, από τα πιο σημαντικά προβλήματα που μπορεί να προκληθούν είναι η μη σωστή ανατολή να επηρεάσει τη θέση γειτονικών ή των απέναντι δοντιών ή ακόμη και ομάδας δοντιών με αποτέλεσμα περιορισμένα προβλήματα σύγκλεισης. Σε ορισμένες περιπτώσεις είναι πιθανό ακόμα και να αποδιοργανώσει πλήρως το στοματογναθικό σύστημα. Σε αυτές τις περιπτώσεις συνίσταται η αφαίρεση των φρονιμιτών.

Η διάγνωση

Η διάγνωση είναι σχετικά απλή. Γίνεται από τον γενικό οδοντίατρο με βάση την κλινική και την ακτινογραφική εξέταση.

Η αφαίρεση

Η εξαγωγή των φρονιμιτών γίνεται από τον γενικό οδοντίατρο οποίος σε ορισμένες περιπτώσεις και όταν είναι απαραίτητο συνιστά η αφαίρεση να γίνει από ειδικό γναθοχειρουργό.

 

  • Δημιουργήθηκε στις