Εγγύηση υγιεινής και ασφάλειας του ορθοδοντικού μας ιατρείου

Αγαπητές-οι μας επισκέπτριες-ες, κρίνουμε απαραίτητο να διασφαλίσουμε την ποιότητα του ορθοδοντικού μας ιατρείου όσων αφορά την τήρηση όλων των κανόνων και των προτύπων υγιεινής και ασφάλειας που διέπουν ένα ορθοδοντικό ιατρείο.

Στο ιατρείο μας γίνεται αποστείρωση των εργαλείων σε αυτόκαυστο κλίβανο, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 13060. Η υγρή θερμότητα υπό πίεση που παράγει ο αυτόκαυστος κλίβανος, αποτελεί την πιο αξιόπιστη και εύχρηστη μέθοδο αποστείρωσης. Ο κλίβανός μας είναι ελεγμένος και τηρεί άρτια τη σχέση χρόνου – θερμοκρασίας που απαιτείται για την επίτευξη δραστικής αποστείρωσης.

health care 1

Οργανώνουμε μεθοδικά τα εργαλεία, τοποθετώντας τα σε ειδικά διαπερατά περιτυλίγματα τα οποία φέρουν επάνω τους δείκτη ορθής ή μη αποστείρωσης και επικολλάμε επάνω σε αυτά τα πακέτα χημικό δείκτη με τη μορφή ταινίας, ο οποίος μπορεί να μας υποδείξει τυχόν δυσλειτουργία του κλιβάνου.

health care 2

Επιπλέον, χρησιμοποιούμε χημικά μέσα αποστείρωσης (χημικά διαλύματα) σε πλαστικά αντικείμενα χρήσης που δύναται να καταστραφούν, εάν τα τοποθετήσουμε σε αυτόκαυστο κλίβανο.

health care 3

Τέλος, τηρούμε υγιεινή των χεριών, χρησιμοποιούμε καθαρά γάντια και μάσκα, μιας χρήσης, σε κάθε ασθενή μας, απολυμαίνουμε χημικά τις επιφάνειες του ιατρείου και το σωλήνα αναρρόφησης και τοποθετούμε χάρτινα οθώνεια στις επιφάνειες, καθώς και προστατευτικά νάιλον καλύμματα, όπου κρίνεται απαραίτητο.

  • Δημιουργήθηκε στις