Ορθοδοντική για Παιδιά

Η πρώτη επίσκεψη στον ορθοδοντικό πρέπει να γίνεται κατά την ηλικία των 6-7 ετών.

Αν και μικρό ποσοστό των παιδιών σε αυτήν την ηλικία πρέπει να ξεκινήσουν θεραπεία, εντούτοις είναι εξαιρετικής σημασίας για τα συγκεκριμένα περιστατικά να διαγνωστούν και να θεραπεύονται εγκαίρως. Έτσι το παιδί γλιτώνει κόπο, ταλαιπωρία και χρόνο και κυρίως σε κάποιες περιπτώσεις αποφεύγει να «θυσιάσει» αργότερα μόνιμα δόντια.

Αυτή η πρώτη εξέταση είναι μια απλή κλινική εξέταση, διαρκεί λίγα λεπτά και δεν απαιτούνται περαιτέρω εξετάσεις (πχ πανοραμική ακτινογραφία).

Στη συνέχεια είναι φρόνιμο να παρακολουθεί ο ειδικός το παιδί σε διαστήματα που θεωρεί αναγκαία ώστε να αξιολογεί την σωστή ανάπτυξη των γνάθων αλλά και την ανατολή των δοντιών σε ότι αφορά τόσο τον αριθμό όσο και τη θέση / σύγκλειση των μονίμων αλλά και των νεογιλών δοντιών.

Η σωστή στιγμή έναρξης είναι σε πολλές περιπτώσεις εξαιρετικής σημασίας.

Η ορθοδοντική παρέμβαση μπορεί να έχει σκοπό την πρόληψη ή την θεραπεία προβλημάτων.

Στη συνέχεια δείχνουμε κάποιες περιπτώσεις οπού η έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση είναι επιβεβλημένη.

IMG 4769 Acfc9e20

Πρόσθια σταυροειδής σύγκλειση

Είναι η περίπτωση όπου κάποιο η κάποια πρόσθια δόντια συγκλείνουν με τα άνω δόντια να βρίσκονται πίσω από τα κάτω. Μη διόρθωση οδηγεί ίσως σε μόνιμες σκελετικές δυσαρμονίες στο πρόσωπο.

IMG 6936 1e99110d

Μονόπλευρη σταυροειδής σύγκλειση με ασσυμετρία προσώπου

Όταν τα άνω δόντια στα πλάγια συγκλείνουν «πιο μέσα» από τα κάτω . Μη διόρθωση ίσως οδηγήσει σε μόνιμη ασυμμετρία προσώπου.

IMG 4773 7b7653f1

Προγναθισμός κάτω γνάθου

Όταν η κάτω γνάθος βρίσκεται σε πιο πρόσθια θέση από το φυσιολογικό.

IMG 7115 81239a95

Έλλειψη χώρου για την ανατολή μονίμων δοντιών

Όταν για κάποιους λόγους (πχ πρόωρη απόπτωση νεογιλού η νεογιλών δοντιών ή εξαγωγή νεογιλού λόγω τερηδόνας) υπάρχει απώλεια χώρου για την ανατολή μονίμων δοντιών. Μη διόρθωση ίσως οδηγήσει στο μέλλον σε εξαγωγές μονίμων δοντιών.

IMG 0177 8d387035

Γλωσσική κατάποση

Η γλώσσα κατά την κατάποση ωθεί τα πρόσθια δόντια και δημιουργεί χάσμα στην πρόσθια περιοχή του οδοντικού τόξου. Μη διόρθωση ίσως οδηγήσει στο μέλλον σε σκελετική πρόσθια ανοιχτή δήξη.IMG 1315 Aae5177b

Θηλασμός δαχτύλου

Μη διόρθωση ίσως οδηγήσει στο μέλλον σε σκελετική πρόσθια ανοιχτή δήξη.

Αυτές είναι κάποιες περιπτώσεις οι οποίες αναφέρονται ενδεικτικά ως λόγοι έναρξης θεραπείας σε παιδιά μικρής ηλικίας.
Σε κάθε περίπτωση ο ορθοδοντικός είναι εκείνος ο οποίος θα εκτιμήσει και θα κρίνει εάν πράγματι συντρέχουν λόγοι έναρξής θεραπείας και το ευνοϊκότερο χρονικό σημείο για να ξεκινήσει το παιδί κάποια παρέμβαση.